21 Cdo 474/2010
Datum rozhodnutí: 23.09.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
21 Cdo 474/2010


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci dědictví po F. Ž. , zemřelém dne 6. června 2002, za účasti 1) Ing. M. Ž. , 2) J. Ž. , vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 2991/2005, o dovolání Ing. M. Ž. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. března 2009, č.j. 10 Co 1032/2008-157, takto:


I. Řízení o dovolání Ing. M. Ž. se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

V řízení o dodatečném projednání dědictví po F. Ž., zemřelém dne 6.6.2002 (dále též jen zůstavitel ), Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 7.8.2008, č. j. 99 D 2991/2005-137, určil obvyklou cenu nově zjištěného majetku zůstavitele částkou 57.250,- Kč, výši dluhů částkou 0,- Kč a čistou hodnotu nově zjištěného majetku zůstavitele částkou 57.250,- Kč; současně potvrdil nabytí nově zjištěného majetku v usnesení popsaného rovným dílem dědičkám ze zákona, tj. Ing. M. Ž. aj. Ž..

Usnesení soudu prvního stupně Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 27.3.2009, č.j. 10 Co 1032/2008-157, potvrdil.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala Ing. M. Ž. dovolání.


Ing. M. Ž., která je fyzickou osobou, nebyla při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupena advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by měla právnické vzdělání. Ing. M. Ž. ani přes výzvu soudu, která jí byla doručena dne 7.8.2009, neodstranila nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byla o důsledcích své nečinnosti poučena. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání Ing. M. Ž. aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. září 2010

JUDr. Roman Fiala, v. r.
předseda senátu