21 Cdo 4716/2014
Datum rozhodnutí: 12.02.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243f odst. 3 o. s. ř., § 243c odst. 1 věty první o. s. ř.21 Cdo 4716/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně E. D., zastoupené Mgr. Josefem Smutným, advokátem se sídlem v Pardubicích, třída Míru č. 92, proti žalované Synthesia, a.s. se sídlem v Pardubicích, Semtín č. 103, IČO 601 08 916, o 240.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 15 C 207/2010, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 14. dubna 2014 č.j. 18 Co 115/2014-153, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 14.4.2014 č.j. 18 Co 115/2014-153 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. dubna 2011, sp. zn. 21 Cdo 1420/2010, dále odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. března 2014, sp. zn. 21 Cdo 389/2013, k otázce rozporu námitky promlčení s dobrými mravy) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 12. února 2015
JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu