21 Cdo 4687/2014
Datum rozhodnutí: 17.12.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243b o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 104 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 4687/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce Z. K. , proti žalovaným 1) České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze 2, Rašínovo nábřeží č. 390/42, IČO 69797111, Územnímu pracovišti v Brně, Příkop č. 11, 2) J. S. a 3) J. K., o určení dědického práva, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 93 C 11/2007, o dovolání žalované 1) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. února 2014 č. j. 18 Co 18/2014-146, takto:

I. Řízení o dovolání žalované 1) proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 3. října 2013 č. j. 93 C 11/2007-127 se zastavuje ; jinak se dovolání žalované 1) odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované 1) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27.2.2014 č.j. 18 Co 18/2014-146 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (vznáší-li dovolatelka výhrady proti správnosti a úplnosti skutkových zjištění a proti hodnocení důkazů a namítá-li jiné vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky současně zastavil řízení o dovolání žalované 1) proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 3.10.2013 č.j. 93 C 11/2007-127 podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 věty první o.s.ř. z důvodu nedostatku funkční příslušnosti Nejvyššího soudu České republiky (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.8.1999 sp. zn. 20 Cdo 1574/99, uveřejněné pod č. 45 v časopise Soudní judikatura, ročník 2000).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 17. prosince 2014 JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu