21 Cdo 4682/2016
Datum rozhodnutí: 25.11.2016
Dotčené předpisy: § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb., § 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb., § 138 odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 4682/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného V. T. , proti povinné Ing. J. S., zastoupené Mgr. Šárkou Vlasanou, advokátkou se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Tyršova č. 498/31, odebráním věci, o žalobě pro zmatečnost podané povinnou proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 21. června 2004, č. j. 51 E 989/2001-27, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 103 C 4/2013, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. března 2016, č. j. 56 Co 105/2016-94, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Povinná podala dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2016, č. j. 56 Co 105/2016-94.
Podáním dovolání povinné vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč. U povinné nejsou vzhledem k tomu, že jde o zřejmě bezúspěšné a svévolné uplatňování práva - splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř.
Povinná dosud nezaplatila soudní poplatek z dovolání, a to ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 10. 2016, č. j. 21 Cdo 4682/2016-121.
Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2016, č. j. 56 Co 105/2016-94, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. listopadu 2016
JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu