21 Cdo 4641/2016
Datum rozhodnutí: 21.11.2016
Dotčené předpisy: § 138 odst. 1 o. s. ř., § 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 4641, 4642, 4644/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce Ing. M. Š. , proti žalované Tesco Stores ČR a.s. , se sídlem v Praze 10, Vršovická č. 1527/68b, IČO 45308314, o omluvu a zaplacení částky 200.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 12 C 170/2010, o dovoláních žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. dubna 2016 č.j. 49 Co 115/2016-274, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. dubna 2016 č.j. 49 Co 113/2016-270 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. dubna 2016 č.j. 49 Co 114/2016-272, takto:

Dovolací řízení se zastavují .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Žalobce podal dovolání proti usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 29. dubna 2016 č.j. 49 Co 115/2016-274, č.j. 49 Co 113/2016-270 a č.j. 49 Co 114/2016-272. Podáním dovolání mu vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč za každé podané dovolání, tj. celkem 6.000,- Kč.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř., neboť
- to neodůvodňují jeho poměry, které byly řádně a úplně zjištěny v dosavadním řízení
- jde o svévolné uplatňování/bránění práva
- jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování/bránění práva.

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 1. listopadu 2016 č.j. 21 Cdo 4641, 4642, 4644/2016-300.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovoláních žalobce proti usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 29. dubna 2016 č.j. 49 Co 115/2016-274, č. j. 49 Co 113/2016-270 a č.j. 49 Co 114/2016-272 podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. listopadu 2016

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu