21 Cdo 4639/2015
Datum rozhodnutí: 16.11.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 52 písm. c) předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 4639/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobce L. V. , zastoupeného Mgr. Petrem Mikyskem, advokátem se sídlem v Praze 3, Boleslavská č. 2178/13, proti žalované Würth, spol. s r.o. se sídlem v Nepřevázce č. 137, IČO 480 36 021, zastoupené JUDr. Petrem Novotným, advokátem se sídlem v Praze 1, Platnéřská č. 191/2, o 894.209,68 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 15 C 198/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5. května 2015 č.j. 23 Co 54/2015-91, takto:
I. Dovolání žalobce se odmítá. II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 17.817,25 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Petra Novotného, advokáta se sídlem v Praze 1, Platnéřská č. 191/2.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5.5.2015 č.j. 23 Co 54/2015-91 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k možnosti platně rozvázat pracovní poměr výpovědí podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce z důvodu, že se vedoucí zaměstnanec stal nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, i když zaměstnanec nebyl předtím ze svého pracovního místa odvolán srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11.5.2006 sp. zn. 21 Cdo 3016/2005, který byl uveřejněn ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek roč. 2007, pod č. 42, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.11.2011 sp. zn. 21 Cdo 4447/2010, a k otázce, zda může vzniknout nárok na odchodné jen na základě skončení pracovního poměru některým z úkonů podle ustanovení § 48 odst. 1 zák. práce, aniž byl zaměstnanec z funkce odvolán, srov. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 11.2.2010 sp. zn. 21 Cdo 310/2009] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.
Namítá-li žalobce v dovolání, že odvolací soud neprovedl žalobcem navrhovaný výslech Ing. J. L., přestože se jedná o důkaz potřebný k prokázání rozhodných skutečností , zpochybňuje skutková zjištění, která byla pro právní posouzení věci odvolacím soudem rozhodující, předestírá opačné skutkové závěry, na nichž buduje své vlastní, od odvolacího soudu odlišné právní posouzení věci, tedy uplatňuje jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a dovolání proto trpí vadami, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.
Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 16. listopadu 2015

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu