21 Cdo 4627/2016
Datum rozhodnutí: 31.01.2017
Dotčené předpisy: § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb., § 138 odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 4627,4628,4629,4630,4631/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci žalobce S. M. , proti žalované České republice Krajskému soudu v Ostravě , se sídlem v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží č. 34, o žalobě pro zmatečnost, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 60 C 259/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. července 2016, č. j. 57 Co 421/2016-183, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. července 2016, č. j. 57 Co 422/2016- 186, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. února 2016, č. j. 57 Co 110/2016-125, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. října 2015, č. j. 57 Co 526/2015-80, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. února 2016, č. j. 57 Co 111/2016-128, takto:
I. Řízení o dovolání žalobce se zastavují .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal proti v záhlaví uvedeným usnesením dovolání.
Podáním dovolání žalobci vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků u každého dovolání 2 000 Kč. U žalobce nejsou vzhledem k tomu, že jde o zřejmě bezúspěšné a svévolné uplatňování práva - splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř.
Žalobce dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání, a to ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 2. 11. 2016, č. j. 21 Cdo 4627, 4628, 4629, 4630, 4631/2016-222.
Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovoláních žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. července 2016, č. j. 57 Co 421/2016-183, usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. července 2016, č. j. 57 Co 422/2016- 186, usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. února 2016, č. j. 57 Co 110/2016-125, usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. října 2015, č. j. 57 Co 526/2015-80, usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. února 2016, č. j. 57 Co 111/2016-128, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. ledna 2017

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu