21 Cdo 4609/2015
Datum rozhodnutí: 24.11.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb., § 138 odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 4609,4611/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobkyně I. Š. , zastoupené JUDr. Jitkou Šmídovou, advokátkou se sídlem v Brně, Viniční č. 82, proti žalované České spořitelně, a. s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova č. 1929/62, IČO 45244782, o vydání bezdůvodného obohacení, o žalobě pro zmatečnost podané žalobkyní proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. září 2011, č. j. 47 Co 72/2011-22, ve spojení s usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 14. ledna 2011, č. j. 19 C 371/2010-8, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 19 C 371/2010, o dovoláních žalobkyně proti usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 28. května 2013, č. j. 47 Co 153/2013-68, a ze dne 23. března 2015, č. j. 47 Co 22/2014-114, takto:

I. Dovolací řízení se zastavují .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacích řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Žalobkyně podala dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 5. 2013, č. j. 47 Co 153/2013-68, a současně požádala o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 20. 11. 2013, č. j. 19 C 371/2010-100, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 23. 3. 2015, č. j. 47 Co 22/2014-114, jí nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a její žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení byla zamítnuta; žalobkyně následně napadla dovoláním i usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 3. 2015, č. j. 47 Co 22/2014-114.

Podáním obou dovolání vznikla žalobkyni povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků u každého dovolání 2.000,- Kč.

U dovolatelky nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Dovolatelka však dosud nezaplatila soudní poplatky z obou dovolání ani poté, co k tomu byla vyzvána usneseními Okresního soudu ve Zlíně ze dne 21. 8. 2015, č. j. 19 C 371/2010-122, a Nejvyššího soudu ze dne 5. 11. 2015, č. j. 21 Cdo 4611/2015-145.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovoláních proti usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 28. 5. 2013, č. j. 47 Co 153/2013-68, a ze dne 23. 3. 2015, č. j. 47 Co 22/2014-114, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacích řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2015


JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu