21 Cdo 4574/2014
Datum rozhodnutí: 07.01.2015
Dotčené předpisy: § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb., § 243f odst. 3 o. s. ř.21 Cdo 4574/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky Okresního soudu v Šumperku proti povinnému R. P. , pro 5.334,- Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost podané povinným proti usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 5. dubna 2013 č.j. 14 C 26/2013-7, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp.zn. 8 C 140/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 27. června 2014 č.j. 69 Co 228/2014-14, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.): Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce (povinného) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 27.6.2014 č.j. 69 Co 228/2014-14, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích zastavil, neboť soudní poplatek nebyl zaplacen.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. ledna 2015 JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu