21 Cdo 4558/2015
Datum rozhodnutí: 22.10.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.21 Cdo 4558/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobkyně I. Š. , proti žalované České republice - Ministerstvu vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou č. 936/3, o 500.000,- Kč, o žalobě pro zmatečnost podané žalobkyní proti usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 5. března 2012, č. j. 28 C 293/2009-232, a usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 29. května 2012, č. j. 60 Co 192/2012-245, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 28 C 293/2009, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 28. listopadu 2014, č. j. 59 Co 446/2014-306, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobkyně podala tzv. blanketní dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 28. 11. 2014, č. j. 59 Co 446/2014-306, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem a ani netvrdila, že má právnické vzdělání; současně požádala o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta pro dovolací řízení.

Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 11. 3. 2015, č. j. 28 C 293/2009-312, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 30. 6. 2015, č. j. 60 Co 178/2015-320, byl návrh žalobkyně na osvobození od placení soudních poplatků a na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení zamítnut.

Okresní soud ve Zlíně poté usnesením ze dne 1. 9. 2015, č. j. 28 C 293/2009-324, vyzval žalobkyni, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 28. 11. 2014 (nesprávně uvedeno ze dne 28. 11. 2014 2015), č. j. 59 Co 446/2014-306, a současně ji poučil, že nebude-li do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Citované usnesení bylo žalobkyni doručeno do její datové schránky dne 10. 9. 2015.

Dovolatelka však dosud podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) ani přes uvedenou výzvu soudu prvního stupně nesplnila. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobkyně podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. října 2015

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu