21 Cdo 4490/2010
Datum rozhodnutí: 07.12.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 věty první o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
21 Cdo 4490/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně A. M. , proti žalovanému Zemědělskému družstvu Dubicko se sídlem v Dubicku, Družstevní č. 5, IČO 00150096 , o žalobě na obnovu řízení podané žalobkyní proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.2.2006 č. j. 16 Co 47/2006-480, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp.zn. 14 C 7/2006, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. ledna 2010 č. j. 16 Co 1/2010-91, takto:


I. Dovolání žalobkyně se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.1.2010 č. j. 16 Co 1/2010-91, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 3.8.2009 č. j. 14 C 7/2006-74, ve znění opravného usnesení ze dne 18.11.2009 č. j. 14 C 7/2006-85 (jímž soud prvního stupně zastavil řízení o žalobě na obnovu řízení pro nezaplacení soudního poplatku, rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a jímž zamítl návrh žalobkyně na osvobození od soudních poplatků), není přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2002, sp. zn. 29 Odo 205/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 102, ročník 2002, usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2003 a usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. února 2006 sp. zn. 29 Odo 139/2006).

Nejvyšší soud České republiky je proto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. - aniž by se mohl věcí dále zabývat - odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobkyně

s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. prosince 2011

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r. předseda senátu