21 Cdo 4487/2016
Datum rozhodnutí: 07.12.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 4487/2016
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce Ing. M. T. , zastoupeného JUDr. Danielou Světlíkovou, advokátkou se sídlem v Praze 9, Teplická č. 270/40, proti žalované R. Š. , zastoupené JUDr. Jiřím Bednářem, advokátem se sídlem v Praze 2, Na Rybníčku č. 1364/12, o určení žalobcova dědického práva, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 26 C 205/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. března 2016 č.j. 17 Co 339/2015-142, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.800,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Daniely Světlíkové, advokátky se sídlem v Praze 9, Teplická č. 270/40.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24.3.2016 č.j. 17 Co 339/2015-142 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.) [srov. též právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014, usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.8.2013 sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, popř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.8.2013 sp. zn. 29 NSČR 55/2013, které bylo uveřejněno pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, roč. 2014], jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (vznáší-li dovolatelka výhrady proti správnosti skutkových zjištění a proti hodnocení důkazů soudy), a v dovolacím řízení nelze pro tyto nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. prosince 2016 JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu