21 Cdo 4469/2009
Datum rozhodnutí: 07.09.2010
Dotčené předpisy: § 21, § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř.
21 Cdo 4469/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce J. P. , proti žalované SEVEROGRAFIA a.s. se sídlem v Mostě, Obchodní ulice č. 22, IČ 25035193, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a o náhradu mzdy, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 10 C 335/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. října 2008 č.j. 9 Co 840/2006 - 99 takto:

I. Řízení o dovolání žalované se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):
Proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21.10.2008 č. j. 9 Co 840/2006-99, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Mostě ze dne 19.6.2006 č. j. 10 C 335/2004-83 ve věci samé (tj. ve výroku, jímž bylo určeno, že okamžité zrušení pracovního poměru žalobce, provedené žalovanou dne 8. března 2004 , je neplatné), podala žalovaná dovolání.

Žalovaná, která je právnickou osobou, nebyla při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupena advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by osoba, která za ní ve smyslu ustanovení § 21 o.s.ř. jedná, měla právnické vzdělání. Protože žalovaná přes výzvu soudu, která jí byla doručena dne 26.2.2009, neodstranila nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byla o důsledcích své nečinnosti poučena, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalované - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalovaná s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalobci v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. září 2010
JUDr. Zdeněk Novotný, v.r.
předseda senátu