21 Cdo 4447/2013
Datum rozhodnutí: 23.04.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 4447/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněné K. A. , zastoupené Mgr. Terezou Benešovou, advokátkou se sídlem v Brně, Masarykova č. 413/34, proti povinnému Mgr. R. A. , pro výživné, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 2290/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. července 2013 č.j. 26 Co 26/2013-36, takto:

Dovolání povinného se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24.7.2013 č.j. 26 Co 26/2013-36 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce, zda se případným splněním vykonávané povinnosti uložené exekučním titulem povinnému soud zabývá již ve fázi rozhodování o nařízení exekuce, srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16.2.2010 sp. zn. 20 Cdo 2469/2008, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12.9.2006 sp. zn. 20 Cdo 1833/2006, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.4.2005 sp. zn. 20 Cdo 876/2004] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání povinného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. dubna 2014 JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu