21 Cdo 4435/2010
Datum rozhodnutí: 14.11.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 věty první o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
21 Cdo 4435/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce S. M. , o žalobě na obnovu řízení a pro zmatečnost proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13.1.2009 č.j. 1 Co 367/2008-19 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.6.2008 č.j. 23 C 144/2007-15, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 144/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. února 2010 č. j. 1 Co 260/2009-107, takto :

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.) :
Dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9.2.2010 č. j. 1 Co 260/2009-107, jímž bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.5.2009 č. j. 23 C 144/2007-60 (jímž soud prvního stupně žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků a nevyhověl jeho žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů), není přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. února 2006 sp. zn. 29 Odo 139/2006, popř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2002, sp. zn. 29 Odo 205/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 102, ročník 2002).

Nejvyšší soud České republiky je proto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. - aniž by se mohl věcí dále zabývat - odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. listopadu 2011
JUDr. Zdeněk Novotný, v. r. předseda senátu