21 Cdo 4428/2015
Datum rozhodnutí: 03.11.2015
Dotčené předpisy: § 243b o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 4428/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci zástavního věřitele JUDr. S. V. , proti zástavní dlužnici L. O. , zastoupené JUDr. Milanem Milerem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 859/22, o nařízení soudního prodeje zástavy, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 14 C 108/2014, o námitce podjatosti soudce Okresního soudu v Benešově Mgr. Tomáše Behra, o dovolání zástavní dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. října 2014 č.j. 31 Nc 572/2014-42, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání zástavní dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10.10.2014 č.j. 31 Nc 572/2014-42 podle ustanovení § 243b a § 104 odst.1 věty první o.s.ř. zastavil z důvodu nedostatku své funkční příslušnosti (srov. též právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.7.1997 sp. zn. 2 Cdon 30/97, které bylo uveřejněno pod č. 112 v časopise Soudní judikatura, roč. 1997).

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím se řízení ve věci nekončí, bude i o náhradě nákladů tohoto řízení před Nejvyšším soudem ČR rozhodnuto v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 3. listopadu 2015
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu