21 Cdo 4406/2015
Datum rozhodnutí: 11.11.2015
Dotčené předpisy: čl. 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 4406/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobkyně MUDr. M. F. , zastoupené JUDr. Petrem Jirátem, advokátem se sídlem v Chomutově, Školní č. 3315, proti žalovanému Krajská zdravotní, a. s. se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče č. 3316/12a, IČO 25488627, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 22 C 17/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. dubna 2015 č. j. 9 Co 275/2014-288, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. 4. 2015 č. j. 9 Co 275/2014-288 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 11. listopadu 2015
JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu