21 Cdo 4394/2013
Datum rozhodnutí: 08.01.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.21 Cdo 4394/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného P. J. , IČO 68330766, zastoupeného JUDr. Jarmilou Širilovou, advokátkou se sídlem Havířov - Životice, K Přehradě č. 330/46, proti povinnému Ing. M. K. , IČO 13623737, o výkon rozhodnutí pro 94.301,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedený u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 53 E 896/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. června 2013, č. j. 66 Co 510/2013-91, takto:

I. Řízení o dovolání povinného se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 6. 2013, č. j. 66 Co 510/2013-91 podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. ledna 2014


JUDr. Zbyněk Poledna pověřený člen senátu