21 Cdo 4391/2013
Datum rozhodnutí: 07.03.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.21 Cdo 4391/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce České účetní rady, spolku se sídlem v Praze 3, Olšanská č. 2643/1A, IČO 26983567, zastoupeného Mgr. Vojtěchem Veverkou, advokátem se sídlem v Kladně, Hajnova č. 40, proti žalované L. Ř., zastoupené JUDr. Irenou Hučkovou, advokátkou se sídlem v Ostravě - Mariánských Horách, 28. října č. 434/211, o určení "neplatnosti jmenovacího dekretu", vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 85 C 177/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. dubna 2013 č. j. 16 Co 21/2013-125, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Ireny Hučkové, advokátky se sídlem v Ostravě - Mariánských Horách, 28. října č. 434/211.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 4. 2013 č. j. 16 Co 21/2013-125 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozsudek býv. Nejvyššího soudu ČSR ze dne 24.2.1971 sp. zn. 2 Cz 8/71, uveřejněný pod č. 17 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1972, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.3.1997 sp. zn. 3 Cdon 1338/96, uveřejněný pod č. 21 v časopise Soudní judikatura, roč. 1997, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.3.1996 sp. zn. II Odon 50/96, uveřejněný v časopise Soudní rozhledy č. 5, ročník 1996, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.5.2012 sp. zn. 21 Cdo 893/2011) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. března 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu