21 Cdo 4370/2013
Datum rozhodnutí: 12.02.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 4370/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobkyně M. S. , zastoupené JUDr. Marií Neulsovou, advokátkou se sídlem v Přerově, Boženy Němcové č. 1695/2, proti žalovanému CÍLEX, spol. s r. o. se sídlem v Prostějově, Olomoucká č. 116, IČO 48906751, zastoupenému JUDr. Jaroslavem Kružíkem, advokátem se sídlem v Brně - Zábrdovicích, Příkop č. 27/2a, o neplatnost dohody o rozvázání pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 5 C 43/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. května 2013 č. j. 49 Co 257/2011-110, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá .
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Marie Neulsové, advokátky se sídlem v Přerově, Boženy Němcové č. 1695/2.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 5. 2013 č. j. 49 Co 257/2011-110 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozhodnutí býv. Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 1966 sp. zn. 6 Cz 19/66, uveřejněné pod č. 64 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1966, rozhodnutí býv. Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 1968 sp. zn. 2 Cz 11/68, uveřejněné pod č. 92 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1968, nebo rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 8. 2000 sp. zn. 20 Cdo 1546/99, který byl uveřejněn pod č. 11 v časopise Soudní judikatura, roč. 2001) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. února 2014 JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu