21 Cdo 4357/2013
Datum rozhodnutí: 22.09.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 4357/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné GRATO spol. s r.o. se sídlem v Mariánských Lázních, Palackého č. 796/57a, IČO 41033281, zastoupené Mgr. Janem Válkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Havlíčkova č. 1680/13, proti povinné CANORA, a.s. se sídlem v Praze 1, Hroznová č. 495/6, IČO 26502950, zastoupené JUDr. Radomilem Mackem, advokátem se sídlem v Lanškrouně, nám. J. M. Marků č. 92, pro 318.977,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 36 EXE 9295/2010, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. července 2013, č. j. 68 Co 246/2013-144, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 7. 2013, č. j. 68 Co 246/2013-144, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo dovolatelkou výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. září 2014

JUDr. Zbyněk Poledna pověřený člen senátu