21 Cdo 4352/2013
Datum rozhodnutí: 28.01.2014
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 4352/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) E. I. , b) N. I. a c) N. A. , proti povinnému Z. V. , zastoupenému Mgr. Michalem Zákravským, advokátem se sídlem v Šumperku, Langrova č. 240/7, pro 349.638,45 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 11 E 486/97, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. ledna 2013, č. j. 26 Co 625/2012 - 212, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. ledna 2013, č. j. 26 Co 625/2012 - 212, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat (srov. shodně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. července 2013, sp. zn. 29 NSČR 51/2013, ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, a ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013 ).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. ledna 2014

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu