21 Cdo 4344/2015
Datum rozhodnutí: 21.10.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř.21 Cdo 4344/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobkyně Mgr. S. Ch. , zastoupené Mgr. MUDr. Jaroslavem Maršíkem, advokátem se sídlem v Teplicích, náměstí Svobody č. 1/40, proti žalované České republice Okresnímu soudu v Mělníku, se sídlem v Mělníku, Krombholcova č. 264, o úpravu posudku o pracovní činnosti, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 9 C 163/2014, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5. května 2015 č.j. 23 Co 71/2015-139, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. MUDr. Jaroslava Maršíka, advokáta se sídlem v Teplicích, náměstí Svobody č. 1/40.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5.5.2015 č.j. 23 Co 71/2015-139 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. října 2015
JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu