21 Cdo 4331/2014
Datum rozhodnutí: 21.01.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 písm. věty druhé) o. s. ř.21 Cdo 4331/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou ve věci dědictví po V. H. , zemřelé dne 14. července 1998, posledně bytem v Ostravě, Nádražní č. 2680/54, za účasti 1) Ing. J. H. , 2) Ing. J. H. , vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 2664/2010, o dovolání Ing. J. H. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. března 2014, č. j. 10 Co 19/2014-559, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání Ing. J. H. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. března 2014, č. j. 10 Co 19/2014-559, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. ledna 2015

JUDr. Roman Fiala předseda senátu