21 Cdo 4330/2016
Datum rozhodnutí: 27.10.2016
Dotčené předpisy: § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb., § 138 odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 4330, 4331/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce S. M. , proti žalované České republice Městskému státnímu zastupitelství v Brně , Polní č. 994/41, o náhradu nemajetkové újmy, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. února 2014, č. j. 1 Co 113/2015-534, a o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. října 2013, č. j. 1 Co 295/2013-364, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 C 23/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. března 2016, č. j. 5 Co 9/2016-580, a usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. března 2016, č. j. 5 Co 10/2016-582, takto:

I. Dovolací řízení se zastavují .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobce podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 3. 2016, č. j. 5 Co 9/2016-580, a proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 3. 2016, č. j. 5 Co 10/2016-582.

Podáním obou dovolání žalobci vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků u každého dovolání 2.000,- Kč. U žalobce nejsou vzhledem k tomu, že jde o zřejmě bezúspěšné a svévolné uplatňování práva - splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř.
Žalobce dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání, a to ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. 10. 2016, č. j. 21 Cdo 4330, 4331/2016-610.
Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovoláních žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 3. 2016, č. j. 5 Co 9/2016-580, a proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 3. 2016, č. j. 5 Co 10/2016-582, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. října 2016

JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu