21 Cdo 4329/2013
Datum rozhodnutí: 17.01.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 65 odst. 1 předpisu č. 358/1992Sb., § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201321 Cdo 4329/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Ljubomíra Drápala ve věci žalobců a) M. V. , zastoupeného Mgr. Miroslavem Pytlíkem, advokátem se sídlem v Pardubicích, Holubova č. 746, b) M. V., zastoupeného M. V., c) R. S., a d) S. B. , zastoupené JUDr. Romanem Rožnovským, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Pardubická č. 298, proti žalované M. Š., zastoupené Mgr. Pavlem Střelečkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Na Střezině č. 943, o určení dědického práva, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 11 C 53/2007, o dovolání žalobkyně d) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. června 2013, č.j. 20 Co 181/2013-271, takto:

I. Dovolání žalobkyně d) se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Dovolání žalobkyně d) proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13.6.2013, č.j. 20 Co 181/2013-271, není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k otázce výkladu § 65 odst. 1 notářského řádu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.4.2011, sp. zn. 21 Cdo 2120/2009, vydaný přímo v této věci a uveřejněný v časopise Soudní judikatura pod poř. č. 10, roč. 2011, nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.8.2011, sp. zn. 21 Cdo 3037/2010), a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

V části, v níž dovolatelka uplatnila jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (zpochybňuje-li skutková zjištění, která byla pro právní posouzení věci odvolacím soudem rozhodující), dovolání trpí vadami, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně d) podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věty druhé o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 17. ledna 2014 JUDr. Roman Fiala předseda senátu