21 Cdo 4328/2015
Datum rozhodnutí: 05.11.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 4328/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobkyně Ing. J. S. , proti žalovanému Statutárnímu městu Ostrava - městskému obvodu Ostrava - Jih se sídlem Úřadu městského obvodu v Ostravě - Hrabůvce, Horní č. 791/3, o žalobě pro zmatečnost podané žalobkyní proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. září 2011, č. j. 57 Co 288/2011-142, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 35 C 1/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. dubna 2015, č. j. 1 Co 81/2015-139, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobkyně podala dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. dubna 2015, č. j. 1 Co 81/2015-139 (jímž potvrdil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 3. 2015, č. j. 57 Co 288/2011-132, kterým žalobkyni nebylo pro dovolací řízení přiznáno osvobození od soudních poplatků a byl zamítnut její návrh na ustanovení zástupce pro dovolací řízení).

Podáním dovolání vznikla žalobkyni povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

U dovolatelky nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Dovolatelka však dosud nezaplatila soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Nejvyššího soudu ze dne 8. října 2015, č. j. 21 Cdo 4328/2015-161.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. dubna 2015, č. j. 1 Co 81/2015-139, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 5. listopadu 2015

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu