21 Cdo 4314/2013
Datum rozhodnutí: 16.01.2014
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 104 odst. 1 o. s. ř., § 243b o. s. ř.21 Cdo 4314/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická č. 2020/4, IČO 41197518, adresa pro doručování: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, Na Perštýně č. 6, Praha 1, proti povinnému A. B. , zastoupenému JUDr. Jiřím Holomčíkem, advokátem se sídlem v Praze 6, Uralská č. 770/6, pro 381.986,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 36 EXE 44216/2011, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. května 2013, č. j. 12 Co 213/2013 - 70, a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 30. června 2011, č. j. 36 EXE 44216/2011 - 11, takto:

I. Dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. května 2013, č. j. 12 Co 213/2013 - 70, se odmítá .
II. Řízení o dovolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 30. června 2011, č. j. 36 EXE 44216/2011 - 11, se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud ČR dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2013, č. j. 12 Co 213/2013 - 70, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť není přípustné, jelikož směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost [§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.].

Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 30. 6. 2011 (dovolatel nesprávně uvádí 30. 11. 2011), č. j. 36 EXE 44216/2011 - 11, není rozhodnutím odvolacího soudu. Jde o rozhodnutí soudu prvního stupně a již z tohoto důvodu je jeho přezkum dovolacím soudem vyloučen; občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání podaného proti takovémuto rozhodnutí soudu prvního stupně (§ 10a o. s. ř.).

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud ČR proto řízení o dovolání povinného, podaném proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 30. 6. 2011, č. j. 36 EXE 44216/2011 - 11, zastavil (§ 104 odst. 1 věta první, § 243b o. s. ř.).

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. ledna 2014
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu