21 Cdo 4312/2013
Datum rozhodnutí: 04.02.2014
Dotčené předpisy: § 234c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 4312/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněné Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou č. 266/2, IČO 60193336, proti povinnému Mgr. Š. V. , pro 35.680,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 34 Nc 6260/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. května 2013 č.j. 24 Co 879/2013-35, takto:

Dovolání povinného se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15.5.2013 č.j. 24 Co 879/2013-35 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o.s.ř.]. Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu, že dovolání je přípustné (srov. právní názor uvedený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.6.2002 sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod č. 51 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2003).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. února 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu