21 Cdo 4311/2015
Datum rozhodnutí: 21.10.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 109 odst. 1 předpisu č. 262/2006Sb., § 142 odst. 4 předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 4311/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce Ing. L. B. , zastoupeného Mgr. Ing. Danielem Keprtou, advokátem se sídlem v Ostravě, Dlouhá č. 53/6, proti žalované PEMIC BOOKS a.s. , se sídlem v Ostravě, Smetanovo náměstí č. 222/8, IČO 258 99 881, zastoupené Mgr. Pavlem Pěnkavou, advokátem se sídlem v Ostravě, Místecká č. 329/258, o zaplacení částky 738.259,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 126 EC 19/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. června 2015, č. j. 16 Co 60/2015-297, takto:
I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.6.2015 č. j. 16 Co 60/2015-297 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod (dovolatel zpochybňuje pouze skutková zjištění založená na hodnocení provedených důkazů, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, že nárok žalobce na vyplacení části mzdy je nedůvodný, zejména zpochybňuje závěr, že mu byla přiznána měsíční mzda bez jakýchkoli odměn s výjimkou prémií , provádí vlastní rozbor skutkových okolností případu a odkazuje na svá skutková tvrzení, která podle jeho názoru nebyla zohledněna, aniž vůbec konkrétně uvedl, která otázka hmotného práva je dovolacím soudem rozhodována rozdílně , neboť k dovolání nepostačuje obecné konstatování, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci ), než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 21. října 2015 JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu