21 Cdo 4299/2010
Datum rozhodnutí: 22.06.2011
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.
21 Cdo 4299/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce B. V. , o žalobě na obnovu řízení a o žalobě pro zmatečnost, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. Nc 1020/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. května 2009 č.j. 19 Co 243/2009-45, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):
Proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14.5.2009 č.j. 19 Co 243/2009-45, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu Praha - západ ze dne 15.4.2009 č.j. Nc 1020/2008-40, jímž bylo podle ustanovení § 43 odst.2 o.s.ř. odmítnuto podání žalobce ze dne 2.6.2008 "vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. 0 Nc 1020/2008" a jímž bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, podal žalobce dovolání.

Žalobce, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání. Protože žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů byla pravomocně zamítnuta a protože žalobce přes výzvu soudu, která mu byla doručena dne 3.9.2010, neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a nikomu jinému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. června 2011
JUDr. Ljubomír Drápal, v. r. předseda senátu