21 Cdo 4296/2009
Datum rozhodnutí: 09.09.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř.
21 Cdo 4296/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce CDV-2, LTD se sídlem Londýn EC4A 2BB, Peterborough Court, Fleet Street 133, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, zastoupeného JUDr. Petrem Balcarem, advokátem se sídlem v Praze 5, E. Peškové č. 15, proti žalovaným 1) B. Č. a 2) M. J. , oběma zastoupeným Mgr. Petrem Smejkalem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech č. 2033/21, o 1.540.502,04 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 16 C 15/2008, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. dubna 2009 č.j. 5 Co 441/2009-438, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243 odst. 2 o.s.ř.):
Dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22.4.2009 č.j. 5 Co 441/2009-438 vzaly žalované podáním ze dne 18.5.2009, doručeným Okresnímu soudu v Českých Budějovicích dne 5.10.2009, zcela zpět. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalované s ohledem na výsledek řízení nemají na náhradu svých nákladů právo a žalobci v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. září 2010

JUDr. Ljubomír Drápal, v.r. předseda senátu