21 Cdo 4292/2008
Datum rozhodnutí: 29.04.2009
Dotčené předpisy:

21 Cdo 4292/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně J. D., vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 3 C 181/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. srpna 2007, č. j. 49 Co 265/2007-37, takto:


I. Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje.


II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 17.8.2007, č. j. 49 Co 265/2007-37, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Vyškově ze dne 28.5.2007, č. j. 3 C 181/2007-30, kterým bylo odmítnuto podání žalobkyně (doručené soudu prvního stupně dne 26.7.2006) označené jako žaloba - žádost . Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.


Žalobkyně, která je fyzickou osobou, nebyla při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupena advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobkyně měla právnické vzdělání. Žalobkyně ani přes výzvu soudu, která jí byla doručena dne 16.9.2008, neodstranila nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byla o důsledcích své nečinnosti poučena. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobkyně aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 29. dubna 2009


JUDr. Roman Fiala, v. r.


předseda senátu