21 Cdo 429/2014
Datum rozhodnutí: 19.03.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 218 písm. b) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 37 odst. 1 zák. o rod.21 Cdo 429/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Zbyňkem Polednou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné nezletilé Ž. R. , zastoupené kolizním opatrovníkem Městským úřadem Města Jičína, se sídlem v Jičíně, Valdické Předměstí, Žižkovo náměstí č. 18, IČO 00271632, proti povinnému V. R. , zastoupenému JUDr. Jiřím Krejčím, advokátem se sídlem v Praze 2, Wenzigova č. 5, za účasti matky oprávněné J. R., zastoupené Mgr. Martinem Knobem, advokátem se sídlem v Jičíně, Valdické Předměstí, Denisova č. 585, pro dlužné výživné ve výši 175.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 23 E 17/2011, o dovolání matky oprávněné proti usnesení Krajského soud v Hradci Králové ze dne 12. září 2013 č. j. 25 Co 239/2013-177, takto:

I. Dovolání matky oprávněné se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání matky oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20.9.2013 č.j. 25 Co 239/2013-177, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl, neboť k podání dovolání dovolatelka není oprávněna (subjektivně legitimována), protože nebyla účastníkem řízení v projednávané věci, neboť ustanovením kolizního opatrovníka oprávněné pro střet zájmů (§ 37 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině) nadále nevykonává zákonné zastoupení oprávněné, a napadené rozhodnutí se tak nedotýká práv a povinností dovolatelky (k tomu srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.12.2005 sp. zn. 20 Cdo 2535/2005, odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.5.2000 sp. zn. 21 Cdo 1937/1999, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.7.2010 sp. zn. 25 Cdo 4562/2008).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. března 2014

JUDr. Zbyněk Poledna
pověřený člen senátu