21 Cdo 4283/2013
Datum rozhodnutí: 16.04.2014
Dotčené předpisy: § 243b odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 164 o. s. ř.21 Cdo 4283/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné FOKR Czech s.r.o . se sídlem ve Valašském Meziříčí, Havlíčkova č. 234/1, IČO 25873580, zastoupené Mgr. René Gemmelem, advokátem se sídlem v Ostravě, Poštovní č. 2, proti povinné Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. se sídlem v Jablonném nad Orlicí, Slezská č. 350, IČO 48173398, zastoupené JUDr. Jiřím Slezákem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Ulrichovo náměstí č. 737, zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech pro 151.703.481,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 15 E 2162/2010, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. září 2013 č.j. 25 Co 404/2013-149, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. března 2014 č. j. 21 Cdo 4283/2013-215 se opravuje tak, že označení oprávněné v záhlaví usnesení místo chybného "FOCUS - METAL, s.r.o. se sídlem ve Valašském Meziříčí, Jiráskova č. 399/11, IČO 62303414" správně zní "FOKR Czech s.r.o. se sídlem Ve Valašském Meziříčí, Havlíčkova č. 234/1, IČO 25873580".
Odůvodnění:
V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.3.2014 č.j. 21 Cdo 4283/2013-215, kterým bylo odmítnuto dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30.9.2013 č.j. 25 Co 404/2013-149 a kterým bylo rozhodnuto, že oprávněná je povinna zaplatit povinné na náhradě nákladů dovolacího řízení 5.141,- Kč k rukám advokáta JUDr. Jiřího Slezáka, byla nesprávně označena oprávněná jako "FOCUS - METAL, s.r.o. se sídlem ve Valašském Meziříčí, Jiráskova č. 399/11, IČO 62303414", ačkoliv správně jde o "FOKR Czech s.r.o. se sídlem ve Valašském Meziříčí, Havlíčkova č. 234/1, IČO 25873580".

Nejvyšší soud ČR tuto zjevnou nesprávnost podle ustanovení § 243b a § 164 o.s.ř. opravil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 16. dubna 2014 JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu