21 Cdo 4274/2015
Datum rozhodnutí: 26.11.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 a § 241 o. s. ř.21 Cdo 4274/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce M. V. , proti žalovaným 1) R. A. a 2) L. Č. , o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem na peněžité plnění zastavené ex. 18.960,- Kč , vedené u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 12 C 102/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. července 2015, č. j. 8 Co 282/2015-101, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 7. 2015, č. j. 8 Co 282/2015-101, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel (ani přes výzvu učiněnou usnesením Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 7. 9. 2015, č. j. 12 C 102/2014-109), nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. listopadu 2015

JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu