21 Cdo 4262/2013
Datum rozhodnutí: 12.02.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř.



21 Cdo 4262/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobkyně Mgr. R. T. , zastoupené JUDr. Adamem Batunou, advokátem se sídlem v Praze 1, Panská č. 895/6, proti žalovanému CET 21 spol. s r. o. se sídlem v Praze 5, Kříženeckého nám. č. 1078/5, IČO 45800456, zastoupenému JUDr. Petrem Kotrlíkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Jungmannova č. 36/31, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 16 C 317/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. července 2013, č. j. 23 Co 138/2013-312, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Adama Batuny, advokáta se sídlem v Praze 1, Panská č. 895/6.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2013, č. j. 23 Co 138/2013-312, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (dovolatelem označené otázky vychází z jiných skutkových závěrů, než na jakých založil svůj rozsudek odvolací soud; podstatou jeho námitek je tedy nesouhlas s tím, ke kterým důkazům odvolací soud přihlížel a jak provedené důkazy hodnotil), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. února 2014


JUDr. Mojmír Putna předseda senátu