21 Cdo 4261/2013
Datum rozhodnutí: 21.01.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.21 Cdo 4261/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněné GE Money Bank, a.s. se sídlem v Praze 4 - Michli, Vyskočilova č. 1422/1a, IČO 25672720, zastoupené JUDr. Janem Brožem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská č. 60, proti povinnému Bc. P. Z. , pro 40.832,49 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 53 EXE 147/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. července 2013, č. j. 9 Co 923/2013 - 123, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 7. 2013, č. j. 9 Co 923/2013 - 123, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem ani netvrdil, že má právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků a nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil ani k výzvě usnesením Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 10. 2013, č. j. 53 EXE 147/2011 - 130, které mu bylo doručeno dne 11. 10. 2013.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. ledna 2014

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu