21 Cdo 4256/2013
Datum rozhodnutí: 08.01.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.21 Cdo 4256/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné ZUQ Czech, s.r.o. , IČO 24830801, se sídlem Praha 1, Olivova č. 948/6, zastoupené Mgr. Petrem Růžičkou, advokátem se sídlem v Praze 2, Belgická č. 38, proti povinnému R. H. , okres Prostějov, o zastavení exekuce vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 15 Nc 3874/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. července 2013, č. j. 12 Co 330/2013-47, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 7. 2013, č. j. 12 Co 330/2013-47 podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (hlava VI. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. ledna 2014

JUDr. Zbyněk Poledna pověřený člen senátu