21 Cdo 4253/2013
Datum rozhodnutí: 11.03.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř.21 Cdo 4253/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce R. K., proti žalovanému Městu Čáslav, se sídlem městského úřadu v Čáslavi, nám. Jana Žižky z Trocnova č. 1/1, IČO 002 36 021, zastoupenému Mgr. Ing. Pavlem Bezouškou, advokátem se sídlem v Čáslavi, nám. Jana Žižky z Trocnova č. 2/2, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp.zn. 8 C 54/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. června 2013 č. j. 23 Co 74/2013-134, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. 6. 2013 č. j. 23 Co 74/2013-134 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu, který řešil zejména otázku příčinné souvislosti mezi nadbytečností zaměstnance žalobce a rozhodnutím o organizační změně, je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. např. právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27.4.2004 sp. zn. 21 Cdo 2204/2003, který byl uveřejněn pod č. 54 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2005, obdobně rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 4. 2004 sp. zn. 21 Cdo 971/2005, nebo právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 2. 7. 2002 sp.zn. 21 Cdo 1770/2001, který byl uveřejněn v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. C 1298, sv. 18) , a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.
Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 11. března 2014


JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu