21 Cdo 4251/2013
Datum rozhodnutí: 07.03.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 4251/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce V. B. , zastoupeného JUDr. Aloisem Deutschem, advokátem se sídlem v Brně, Smetanova č. 757/17, proti žalovanému ENERGZET, a.s. se sídlem v Brně, Jedovnická č. 4303/2a, IČO 63483823, zastoupenému JUDr. Vojtěškou Burešovou, advokátkou se sídlem v Brně, Jedovnická č. 2346/8, o 11.963,- Kč s úroky z prodlení, o žalobě na obnovu řízení podané žalobcem proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 5.11.2007 č.j. 15 C 161/2000-209 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2.6.2009 č.j. 15 Co 156/2008-237, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 15 C 161/2000, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. února 2013 č.j. 15 Co 436/2012-350, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.2.2013 č.j. 15 Co 436/2012-350, jímž bylo potvrzeno usnesení Městského soudu v Brně ze dne 20.9.2012 č.j. 15 C 161/2000-343, kterým soud odmítl "dovolání žalobce, došlé soudu 20.9.2012", podle ustanovení § 243c odst.1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost [§ 238 odst.1 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinném do 31.12.2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony)].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. března 2014 JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu