21 Cdo 4245/2015
Datum rozhodnutí: 05.11.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 4245/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobce B. V. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti se sídlem v Praze 2, Vyšehradská č. 427/16, IČO 00025429, o 25.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 41 C 308/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. května 2015, č. j. 58 Co 163/2015-76, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. května 2015, č. j. 58 Co 163/2015-76 (jímž potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 13. března 2015, č. j. 41 C 308/2011-70, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení zástupce).

Podáním dovolání vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 8. října 2015, č. j. 21 Cdo 4245/2015-82.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. května 2015, č. j. 58 Co 163/2015-76, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 5. listopadu 2015

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu