21 Cdo 4223/2013
Datum rozhodnutí: 04.02.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 4223/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobkyně B. V. ,, zastoupené JUDr. Janem Bacílkem, advokátem se sídlem v Kladně, T.G. Masaryka č. 108, proti žalovanému P. S. , o žalobě pro zmatečnost podané žalovaným, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 119 C 186/2009, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. února 2013 č.j. 23 Co 644/2012-138, takto:

I. Řízení o dovolání žalovaného se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. 2. 2013 č. j. 23 Co 644/2012-138 podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. února 2014


JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu