21 Cdo 4193/2014
Datum rozhodnutí: 11.11.2014
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 241a odst. 2,3 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 4193/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v exekuční věci oprávněné RECOVERY SERVICE s.r.o. se sídlem v Praze 1, Spálená č. 92/21, IČO 29003601, zastoupené JUDr. Naděždou Kratochvílovou, advokátkou se sídlem v Praze-Novém Městě, Spálená č. 21, proti povinnému J. M., zastoupenému Mgr. Ivou Chytilovou, advokátkou se sídlem v Otrokovicích, tř. T. Bati č. 332, pro 264.416,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 23 EXE 1346/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 13. února 2013, č. j. 58 Co 670/2012 - 33, takto:

Dovolání povinného se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 13. února 2013, č. j. 58 Co 670/2012 - 33, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), ani vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř., a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a následující zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 11. listopadu 2014

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu