21 Cdo 4159/2014
Datum rozhodnutí: 10.12.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 4159/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce L. B. , zastoupeného JUDr. Marií Neulsovou, advokátkou se sídlem v Přerově, Boženy Němcové č. 1695/2, proti žalovanému Montáže Kučera s. r. o. se sídlem v Prostějově, Za Drahou č. 4355/1, IČO 27711528, zastoupenému Mgr. Miroslavem Burgetem, advokátem se sídlem v Konicích, Za Nádražím č. 497, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru a o náhradu mzdy, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 5 C 292/2010, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. listopadu 2013 č. j. 49 Co 363/2012-155, takto:

Dovolání žalovaného se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 11. 2013 č. j. 49 Co 363/2012-155 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je (v závěru, že, jestliže by bylo v projednávané věci prokázáno, že žalovaný přiděloval žalobci pouze práci neodpovídající druhu práce sjednanému v pracovní smlouvě, žalobce by nebyl povinen zdržovat se ve sjednaném místě výkonu práce ani se dostavit do cíle pracovní cesty, k níž mu byl žalovaným udělen pokyn) v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 2. 1995 sp. zn. 6 Cdo 5/94, uveřejněný v časopise Právní rozhledy č. 7, roč. 1995, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2002 sp. zn. 21 Cdo 90/2001 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2004 sp. zn. 21 Cdo 2048/2003) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. prosince 2014
JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu