21 Cdo 4134/2014
Datum rozhodnutí: 17.12.2014
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 218 písm. b) o. s. ř.21 Cdo 4134/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Zdeňka Novotného v exekuční věci oprávněné ALLMEDIA, spol. s r.o. - organizační složka se sídlem v Modřicích, Brněnská č. 1066, IČO 27695573, proti povinné FUTUREX spol. s r.o. se sídlem ve Starém Městě, Nádražní č. 671, IČO 25346032, pro 12.912,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 4 EXE 184/2013, o dovolání ALLMEDIA, spol. s r.o. se sídlem v Bratislavě, Pod gaštanmi č. 4, Slovenská republika, IČO 00681270, zastoupené JUDr. Zdeňkem Navrátilem, advokátem se sídlem v Brně, Bašty č. 416/8, proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 19. února 2014, č. j. 58 Co 537/2013 - 51, takto: I. Dovolání společnosti ALLMEDIA, spol. s r.o. se sídlem v Bratislavě, Pod gaštanmi č. 4, Slovenská republika, IČO 00681270, se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání společnosti ALLMEDIA spol. s r.o. se sídlem v Bratislavě, Pod gaštanmi č. 4, Slovenská republika, IČO 00681270, směřující podle jeho obsahu proti výroku usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 19. února 2014, č. j. 58 Co 537/2013 - 51, jímž zrušil usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 7. 10. 2013, č. j. 4 EXE 184/2013 - 31 (kterým byl zamítnut návrh povinné na odklad exekuce prováděné na základě pověření vydaného Okresním soudem v Uherském Hradišti dne 18. 4. 2013, č. j. 4 EXE 184/2013 - 15, a dále bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o odklad ) a exekuční řízení podle ustanovení § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastavil (se závěrem, že organizační složka zahraniční právnické osoby umístěná na území České republiky, i když je zapsaná v obchodním rejstříku, není nositelem právní subjektivity a způsobilým účastníkem řízení, a odkázal na právní názor uvedený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. dubna 2011, sp. zn. 21 Cdo 1027/2010), dle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl, neboť tato společnost není k podání dovolání oprávněna (subjektivně legitimována), když vydaná rozhodnutí se týkají jiného subjektu.

Z obsahu nalézacího spisu sice vyplývá, že návrh na vydání platebního rozkazu (popř. rozsudku) podala dne 25. 1. 2011 u Okresního soudu v Uherském Hradišti žalobkyně ALLMEDIA, spol. s r.o. se sídlem v Bratislavě, Pod gaštanmi č. 4, Slovenská republika, IČO 00681270, v záhlaví usnesení tohoto soudu ze dne 28. 2. 2012, č. j. 105 C 12/2011 - 32, který je ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 25. 9. 2012, č. j. 47 Co 284/2012 - 44, v dané věci exekučním titulem, ovšem byla žalobkyně označena jako ALLMEDIA, spol. s r.o. - organizační složka se sídlem v Modřicích, Brněnská č. 1066, IČO 27695573. Tato pochybení soudů obou stupňů při vydání exekučního titulu však nelze napravit v řízení exekučním, a to ani tím, že dovolání podala ALLMEDIA, spol. s r.o. se sídlem v Bratislavě, Pod gaštanmi č. 4, Slovenská republika, IČO 00681270, nýbrž je zapotřebí, aby soudy obou stupňů v nalézacím řízení postupovaly podle ustanovení § 164 občanského soudního řádu, tedy, aby vydaly opravná usnesení, která doručí účastníkům nalézacího řízení. Teprve po právní moci těchto rozhodnutí lze podat nový exekuční návrh.

Pouze pro úplnost Nejvyšší soud poznamenává, že dovolání by navíc - i kdyby bylo podáno osobou k tomu oprávněnou - nebylo přípustné, neboť směřuje proti výroku usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. prosince 2014


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu