21 Cdo 4134/2013
Datum rozhodnutí: 26.03.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 4134/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněné Šestý uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem v Praze 2, Moravská č. 1687/34, IČO 24213276, zastoupené JUDr. Filipem Chytrým, advokátem se sídlem v Praze 5, Malátova č. 633/12, proti povinnému E. T. , pro 35.448,53 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad v Přerově, Komenského č. 38, pod sp. zn. 103 Ex 02050/13, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 26. července 2013 č.j. 40 Co 308/2013-22, takto:

I. Dovolání oprávněné se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 26.7.2013 č.j. 40 Co 308/2013-22 není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31.12.2013)]; na závěru, že dovolání je přípustné, jen jestliže napadeným rozhodnutím bylo rozhodnuto o peněžitém plnění převyšujícím částku 50.000,- Kč, přitom nic nemění ani to, že předmětem exekuce je plnění z právního vztahu původně založeného spotřebitelskou smlouvou (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11.7.2013 sp. zn. 20 Cdo 1696/2013). Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu, že dovolání je přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.6.2002 sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod č. 51 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2003). Nejvyšší soud proto dovolání oprávněné odmítl (§ 243c odst. 1 o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. března 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu