21 Cdo 4125/2011
Datum rozhodnutí: 22.03.2012
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 21 Cdo 4125/2011-127


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO DĚČÍN se sídlem v Děčíně III, Zelená č. 382/40, IČO 00041726, proti žalovanému K. Z., o 14.649,- Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost podané žalovaným proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 27. května 2009, č.j. 35 Co 213/2009-188, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci pod sp. zn. 35 Co 213/2009, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. září 2010 č.j. 11 Cmo 206/2010-55, takto:

I. Řízení o dovolání žalovaného se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):
Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 30.9.2010, č.j. 11 Cmo 206/2010-55, potvrdil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 25.5.2010, č.j. 35 Co 213/2009-33, jímž byla odmítnuta žaloba pro zmatečnost podaná žalovaným proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 27.5.2009 č.j. 35 Co 213/2009-188, a jímž bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení; současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.

Žalovaný, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalovaný měl právnické vzdělání. Protože žádost žalovaného o ustanovení zástupce z řad advokátů byla pravomocně zamítnuta a protože žalovaný přes výzvu soudu neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř. a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalovaný s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalobci v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 22. března 2012


JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.
předseda senátu