21 Cdo 4122/2016
Datum rozhodnutí: 04.04.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 4122/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce F. T. , zastoupeného JUDr. Šárkou Bendovou, advokátkou se sídlem v Karviné, Karola Śliwky č. 125/20, proti žalované J. H. , zastoupené Mgr. Markem Ježkem, advokátem se sídlem v Českém Těšíně, Tovární č. 1707/33, o zrušení výživného rozvedené manželky, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 28 C 103/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. ledna 2016 č. j. 13 Co 660/2015-83, takto: I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 5. 1. 2016 č. j. 13 Co 660/2015-83 zastavil odvolací řízení o odvolání žalobce proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 21. 10. 2015 č. j. 28 C 103/2014-60, kterým žalobci nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků. Odvolací soud uvedl, že odvolání o této procesní otázce je bezpředmětné, neboť řízení ve věci samé (zrušení vyživovací povinnosti k rozvedené manželce) bylo zastaveno usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 21. 10. 2015 č. j. 28 C 103/2014-62, které nabylo právní moci dne 14. 11. 2015.

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti usnesení krajského soudu podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, neboť řízení ve věci samé bylo usnesením soudu prvního stupně zastaveno z důvodu překážky věci pravomocně rozhodnuté a dovolání žalobce se tak stalo bezpředmětným v důsledku pravomocně skončeného řízení ve věci samé (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009 sp. zn. 29 Cdo 917/2008 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2015 sp. zn. 32 Cdo 2045/2015 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 11. 2015 sp. zn. 30 Cdo 1464/2015). Rozhodnutí o dovolání proti napadenému usnesení odvolacího soudu se tak nemůže projevit v poměrech žalobce.

Na závěru o bezpředmětnosti dovolání nemůže změnit nic ani námitka dovolatele o možnosti dodatečného vyměření soudního poplatku, neboť v projednávané věci by mu mohl být vyměřen nejpozději spolu s rozhodnutím, jímž se řízení končí (srov. ustanovení § 9 odst. 6 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. dubna 2017


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. předseda senátu