21 Cdo 4117/2014
Datum rozhodnutí: 24.11.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř., § 52 písm. g) předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 4117/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce J. P. , zastoupeného Mgr. Lenkou Korečkovou, advokátkou se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Sokolovská č. 1494, proti žalované ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. se sídlem v Ústí nad Orlicí, Třebovská č. 330, IČO 601 08 851, zastoupené JUDr. Jaroslavem Širmerem, advokátem se sídlem v Jihlavě, Královský vršek č. 4762/25, o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 4 C 69/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. ledna 2014 č.j. 24 Co 614/2013-331, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27.1.2014 č.j. 24 Co 614/2013-331 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod (dovolatel zpochybňuje pouze skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, žalovaná udělila žalobci platnou výpověď z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce pro soustavné méně závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonané práci, a zpochybňuje dále správnost hodnocení důkazů odvolacím soudem), než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky dovolání odmítl také z důvodů, že neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.). Také z tohoto důvodu nelze v dovolacím řízení pro vymezené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 24. listopadu 2014

JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu